Studentbyen Kristiansund verdsetter et lite miljø med stort utbytte for studentene sine 

Som studentby skiller Kristiansund seg fra større studentbyer med at det er lett å bli kjent med andre studenter på tvers av studieretningene. Her blir man del av et aktivt studentmiljø på over 500 studenter. 

Blir kjent på tvers av studieretninger 

Blant studentene er Stine Pedersen som studerer petroleumslogistikk og økonomi. 

– Det jeg liker mest med å studere i Kristiansund er at det er en liten by med mange trivelige og imøtekommende folk. Studentmiljøet er veldig bra her, og vi er flinke til å skape samhold blant studentene og ta vare på hverandre, forteller hun. 

Viktig med et godt studiemiljø 

Ved siden har studiene engasjerer Pedersen seg som nestleder i studentorganisasjonen ÆStudent, som arrangerer sosiale aktiviteter for alle studentene i byen. 

–  Jeg ble med i ÆStudent fordi jeg har lyst å skape et sosialt miljø for studentene i byen. Det er veldig kjekt å studere her, og jeg får muligheten til å bidra til å gjøre Kristiansund til et attraktivt studiested, forteller hun. 

Student Stine Pedersen trekker frem det gode studiemiljøet som viktig. Foto: Høgskolesenteret i Kristiansund

Studentorganisasjonen spiller en viktig rolle i å skape et godt studiemiljø i byen, ifølge leder Synne Lillehaug. 

–  Vi er med på å skape et godt studentmiljø gjennom å arrangere ulike aktiviteter her i byen. Det er viktig at Kristiansund har et veldig godt studiemiljø hvor det foregår mange forskjellige aktiviteter, forklarer hun. 

Lillehaug og Pedersen fremhever julebordet for studentene i byen som det artigste påfunnet deres i 2021. 

Et sosialt møtepunkt 

Flere av arrangementene til ÆStudent blir arrangert på studenthuset, som er et sosialt knutepunkt for studentene i Kristiansund. 

På studenthuset jobber Anne-Mali Tranvik som studentvert hvor hun jobber med å skape gode møteplasser for studentene. 

–  Vi åpner dørene og sørger for at det er liv her på studenthuset. Det er en veldig givende jobb, hvor du blir kjent med mange andre studenter som studerer her i byen. Fordelen med å være en liten by er at vi har et veldig tett studiemiljø hvor alle kjenner alle, forteller hun. 

Vurderer du å søke deg til Høgskolesenteret i Kristiansund? Husk søknadsfristen 20. april!